Tlakové nádoby Refix

Oddálit
Přiblížit
  • Tlakové nádoby Refix
  • Refix DE - rozměry
  • Refix HW - rozměry

Tlakové nádoby Refix DE a Refix HW

Výrobce: Reflex CZ

Vlastnosti a použití produktu

Tlakové nádoby REFIX slouží jako zásobníky čerpané vody pro domácí vodárny, přečerpávací stanice, průmyslové čerpací stanice, apod. Jsou vhodné pro všechny typy čerpadel, kterým odpovídají svými konstrukčními parametry (objem + maximální pracovní přetlak). Svou funkcí zabezpečují plynulý rozvod vody, převážně z vlastní studny, v potřebném rozsahu. Tím, že udržují zásobu vody pro okamžitou potřebu, prodlužují životnost čerpadla. Tlakové nádoby REFIX jsou vhodné i pro použití v průmyslových technologiích, zejména tam, kde je třeba zajistit plynulou zásobu vody o teplotě do 70 °C. Užitková voda nesmí být znečištěna agresivními látkami.

Popis produktu

REFIX je svařená ocelová tlaková nádoba se zabudovaným pryžovým vakem. Pryžový vak rozděluje vnitřní prostor na dvě části. Plynová část mezi pláštěm nádoby a vakem je trvale natlakována přes plnící ventilek. Pryžový vak slouží jako zásobárna vody. Do rozvodu vody je nádoba připojena závitovým hrdlem. Pryžový vak je vyměnitelný. Plynový prostor je od výrobce natlakován na plnící přetlak 0,2 MPa (0,4MPa). Tento plnící tlak se u uživatele upravuje v závislosti na použitých tlakových spínačích, řídících čerpadlo. Výhodou je spolehlivá a plynulá dodávka vody, snadná manipulace a jednoduchá instalace.

Technické parametry

Výrobce Reflex CZ
Objem nádrže 2,5 - 3000 l
Teplota čerpaného média max. 70°C

Technické informace jsou pouze informativní. Výrobce si vyhrazuje právo provádět konstrukční změny a inovace svých výrobků.