Dodavatelé a výrobci

Pedrollo Společnost byla založena v roce 1974 p. Silvanem Pedrollo, který je zároveň prezidentem společnosti. Od svého založení se společnost specializovala na výrobu elektromotorů a postupně zaváděla výrobu monoblokových čerpadel. Výrobní program byl postupně rozšiřován a nyní představuje cca 70 typových řad. Roční produkce dosahuje 3 milionů vyrobených kusů, čímž se firma PEDROLLO řadí mezi největší výrobce monoblokových čerpadel na světě. Ve výrobě jsou využívány nejmodernější technologie s cílem zajistit dobrou kvalitu výrobků, společně s dosažením vysoké produktivity práce. Při výrobě a montáži jsou využívaná robotizovaná pracoviště, CNC obráběcí stroje OKUMA a specializovaná výrobní zařízení vlastní konstrukce. Společnost má zaveden systém řízení jakosti dle EN ISO 9001:2000.
Sigma Hranice
Sigma Hranice Tradice výroby čerpadel v Hranicích na Moravě se datuje od roku 1883. Zakladatel výroby čerpadel v Hranicích na Moravě Antonín Kunz byl podnikavý a v krátké době dovedl svůj podnik PRVNÍ MORAVSKÁ TOVÁRNA NA VODOVODY A PUMPY mezi přední firmy u nás. Velmi významnou činnost podnik rozvíjel v oblasti stavby vodovodů v obcích a městech po celém území tehdejšího Rakousko-Uherska, jako Císařský a královský dvorní dodavatel. Po smrti zakladatele Antonína Kunze došlo v roce 1912 ke změně vlastnické formy a podnik se stal akciovou společností. Poválečné období přineslo výrazný rozvoj podniku, který se stává součástí seskupení výrobců čerpadel a armatur v koncernu SIGMA. Čerpadla z Hranic se tak stávají součástí provozních zařízení v mnoha odvětvích a oborech jak u nás, tak v zahraničí.
Sigma Lutín 1868
Sigma Lutín 1868 Společnost SIGMA 1868 spol. s.r.o. ve svém podnikání navazuje na slavné tradice čerpadlářské výroby v regionu střední Morava, která sahá do roku 1868, kdy zakladatel původní firmy Ludvík Sigmund, zahájil v obci Lutín u Olomouce výrobu dřevěných stojanových pump a vodovodů. Do roku 1990 patřila společnost do sdružení SIGMA Koncernový podnik a následně po provedené privatizaci státního majetku byla společnost začleněna do sdružení SIGMA Lutín akciová společnost. Po rozpadu sovětského bloku byla provedena restrukturalizace a užší specializace firmy spojená s orientací na nové trhy. V roce 1996 se SIGMA 1868 spol. s.r.o. zapisuje do obchodního rejstříku a následně je začleněna do skupiny SIGMA GROUP a.s. se sídlem v Lutíně.
Wilo Celosvětově je jméno WILO synonymem tradice prvotřídní německé kvality. Naše čerpadla a čerpací systémy pro topení, klimatizaci, chlazení, zásobování vodou a odpadní vody jsou nasazovány do komerčních budov, komunální sféry, průmyslu stejně tak jako do rodinné výstavby.
Grundfos je největším výrobcem oběhových čerpadel na světě. Mateřská společnost byla založena v Dánsku po druhé světové válce. V současnoti má Grundfos12 výrobních závodů v Evropě, Asii a Americe, 80 společností ve 45 zemích na pěti kontinentech a zaměstnává celkem 17.000 pracovníků. Z celosvětového obratu 2 miliardy eur věnuje přibližně 5 % na výzkum a vývoj. Firemní filosofie je vyjádřena ve sloganu: BE > THINK > INNOVATE BEing responsible - Být zodpovědný. Bereme vážně ochranu životního prostředí. THINKing ahead - Myslet dopředu. Být zodpovědný znamená neustále přemýšlet o budoucnosti. INNOVATE - Inovovat. Inovace jsou podstatou našeho myšlení při práci na nových čerpadlech.
Dukla Trutnov
OEZ Letohrad
MAVE Nymburk
DZ Dražice
Metra Šumperk
ROB k.s.